Tryggt och säkert

Vi har ett flertal företagsförsäkringar för vår egen del. Kompletta försäkringspaket för;

ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring för varor, maskiner, verktyg, datorer och andra

föremål som förvaras i våra lokaler. Vi har också en separat transportförsäkring som

gäller för de flesta handelsvaror som transporteras med bil, fartyg, flyg och järnväg.

Vår varuförsäkring är en objektsförsäkring som omfattar skada oberoende av vem som

vållat den.

Vi uppmanar också våra kunder att säkerställa egna försäkringar som ger ett fullgott skydd.